MBA 2024 March Intake का विद्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

Event Date: 2024-04-15
 

हार्दिक बधाई

Event Date: 2024-02-20
 

एमबिए वर्ष २०२१ अगष्ट ब्याचलाई Graduation ceremony सम्पस्न

Event Date: 2024-03-16
 

Class Representative वैठक सम्पन्न

Event Date: 2024-01-21
 

MBA वर्ष २०२० अगष्ट तथा २०२१ मार्च ब्याचलाई Graduation ceremony and Farewell party सम्पन्न

Event Date: 2023-12-30
 

Corporate Governance Seminar सम्पन्न

Event Date: 2023-12-30
 

MBA 2023 Fall Intake मा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

Event Date: 2023-12-08
 

BBA & BBA-BI बर्ष २०२३ का विद्यार्थीहरुलाइ अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्मपन्न ।

Event Date: 2023-11-26
 

Pokhara International Airport and Hotel Queen Tower: A Memorable Field Visit

Event Date: 2023-06-02
 

साईनद्वारा बुक फेयर कार्यक्रम सम्पन्न

Event Date: 2023-01-09
 

QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION CERTIFICATE

Event Date: 2022-07-22
 

Orientation & Socialization कार्यक्रम सम्पन्न

Event Date: 2022-06-02
 

पोखरा विश्वविद्यालय र नेशनल इन्फरमेशन सोसाईटी एजेन्सी, कोरियाबीच सम्झौता

Event Date: 2021-11-15
 

Tracer Study Report को प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

Event Date: 2021-01-06
 

Workshop on Professional Development and Career Counseling

Event Date: 2019-01-26